आज देखि मतदाता नामावली संकन गर्न सुरु तपाईँ छुट्नु होला है,?

- 2021 December 3 मा प्रकाशित

मंसिर १७ गते अर्थात आज देखि स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली दर्ता गर्न टोली आउँदै छन् नि !! आफ्नो नागरिकताको सक्कल प्रति लिएर नाम दर्ता गराउन जानुहोस् !

MyVoteMyFuture #NepalVotes #FirstTimeYouthVoters #YouthVotes #elections2022 #VoterRegistration