सहयोगी हातहरु

दिला कार्की
पसी तामाङ
यम कुमारी बस्नेत
बिरधन तामाङ
रिना राई
सबिता राई